Provođenje aktivnosti

Provedba projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“ – analiza postojećih kurikuluma iz područja digitalnih kompetencija

Jedna od aktivnosti projekta „3D dizajn“ koje se provodi je analiza postojećih kurikuluma iz područja digitalnih kompetencija. Analiza se provodi kako bi novoizrađeni kurikulum pozitivno doprinio gimnazijskoj kurikularnoj reformi te osigurao učenicima kompetencije usklađene s potrebama cjeloživotnog obrazovanja i tržišta rada. Izradom analize identificirati će se nedostaci postojećih srodnih programa, specificirati će se preferencije učenika i kompetencije nastavnika. Aktivnost analize postojećih kurikuluma iz područja digitalnih kompetencija obuhvaća analizu postojećih programa Gimnazije održivog razvoja (Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split – Prijavitelj i III. gimnazije Split – Partner), provođenje ankete među nastavnicima i učenicima škole Prijavitelja projekta i Partnera projekta putem koje će se uvidjeti zainteresiranost za predloženi program, te organiziranje jedne radne skupine s nastavnicima obiju škola.

Dana 12. ožujka 2016. godine angažirani eksterni stručnjak za provedbu aktivnosti „Analiza postojećih kurikuluma iz područja digitalnih kompetencija“ održao je radnu skupinu s nastavnicima i ravnateljima u trajanju od 6 sati. Na radnim skupinama sudjelovalo je 5 nastavnika Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split i  5 nastavnika III. gimnazije Split, te ravnatelji iz obje škole.

Svrha je ovog istraživanja analizirati članke koji obrađuju učinke 3D dizajn aplikacije s kreativnim mogućnostima dizajna na učenike s različitim prostornim sposobnostima.

Galerija slika

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr   “Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.