škola za dizajn grafiku i održivu gradnju

Školski odbor

Mirko Jurko – član iz reda Nastavničkog vijeća

Fabjana Jakovčić Čović – član iz reda  Nastavničkog vijeća

Marko Dragun – član iz reda Radničkog vijeća

Daniela Šiljić – član iz reda Vijeća roditelja

Tihana Ćurčija – imenovana od strane Osnivača

Jelena Knezović – imenovana od strane Osnivača

Merica Ivanda – imenovan od strane Osnivača

 

Odluka o određivanju broja osoba kojima se istodobno osigurava neposredan uvid u rad Školskog odbora Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju (PDF dokument)

Zahtjev fizička osoba (PDF dokument)

Zahtjev pravna osoba (PDF dokument)