odrzivi_razvoj

Razmišljajmo održivo

OPĆI CILJ PROJEKTA

Ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

 

AKTIVNOSTI

  1. “Akademija održivog razvoja za nastavnike” – Jačanje stručnih kapaciteta nastavnika o održivom razvoju, volonterstvu, organiziranju zajednice, kroz pet modularnih dvodnevnih treninga
  2. Održivi razvoj u školi – aktivacija učenika i nastavnika
  3. Volonterstvo i lokalna suradnja u zajednici
  4. Edukativni materijali i dramske metode
  5. Podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja

 

CILJANA SKUPINA

Ciljana skupina projekta su srednjoškolski učenici, koji su iz škola iz četiri grada i okolice. Ukupno će:

  • 320 učenika biti uključeno u edukacije
  • 80 učenika direktno uključeno u organizaciju aktivnosti (debate, dramske radionice, video)
  • 80 učenika uključeno u provedbu aktivnosti u zajednici/događanja
  • 20 učenika iz škola iz četiri područja sudjelovat će na Susretu učenika i studijskoj posjeti

 

CILJEVI PROJEKTA

1. Razviti kompetencije nastavnika i učenika te uključiti srednjoškolce u održivi razvoj lokalnih zajednica.

Partnerske organizacije ODRAZ, SMART, Volonterski centar Osijek i udruga MI provest će izobrazbu za nastavnike škola partnera u projektu te ostalih zainteresiranih škola iz Zagreba, Rijeke i okolice, Osijeka i Splita, kako bi stekli kompetencije (znanja, vještine i stavove) o održivom razvoju i načinima aktivnog uključivanja učenika u aktivnosti škole i život lokalne zajednice. Učenike iz škola iz četiri grada educirat ćemo o načelima održivog razvoja i vrijednostima demokracije i participacije te o volonterstvu u zajednici. Pomoći ćemo im u organiziranju aktivnosti u školi ili zajednici.

Također ćemo poticati kritičko razmišljanje putem debata, interaktivnih radionica, rada u manjim skupinama, dramskim metodama i sl.

2. Osnažiti partnerstvo udruga, škola i lokalne zajednice za aktivno uključivanje i volontiranje srednjoškolaca u društvenim aktivnostima temeljem načela održivog razvoja te podići svijest javnosti o održivom razvoju.

Udruge i škole, partneri u projektu, definirat će načine te osmisliti aktivnosti kako bi se osnažilo partnerstvo udruga i škola te uključenost u život zajednice, kako bi se aktivnosti provodile i u budućnosti, nakon završetka projekta. Razvit će se edukativni paketi, koje će moći koristiti uključene škole, ali i nastavnici u drugim školama. Uključivanjem i drugih udruga, omogućit će se i širenje suradnje u budućnosti.

Nositelj projekta: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Partneri: Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga ˝MI˝ – Split, Volonterski centar Osijek, I. gimnazija Osijek, Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Trajanje projekta: 1. srpnja 2019. – 28. lipnja 2021.

Financiranje: Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 1.294.414,66 Kn.

Ukupna vrijednost projekta: 1.438.238,51 Kn

Prezentacija projekta i radni sastanak na temu projekta “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice”

Dana 23. siječnja održan je radni sastanak nastavnika naše škole koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice”. Nakon prezentacije projekta koju je održao koordinator projekta u školi Silvio Puljić, nastavnici su zajedno razgovarali o mogućnostima većeg doprinosa projektu i uključivanja učenika kroz sljedeće faze projekta. Također […]

Održan drugi trening-blok Akademije održivog razvoja za nastavnike

U sklopu projekta “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj” 17. i 18. siječnja 2020. održan je drugi trening-blok Akademije održivog razvoja za nastavnike u Čakovcu i Sv. Martinu na Muri. Tijekom dvodnevnog studijskog putovanja, 30 nastavnika iz škola partnera posjetili su primjere dobre prakse ACT-ovog laboratorija stvaralaštva društveno korisnih poduzeća i educirali se […]

Održan prvi trening-blok Akademije održivog razvoja za nastavnike

U sklopu projekta “Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj” 29. i 30. studenoga 2019. održan je prvi trening-blok Akademije održivog razvoja za nastavnike u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu. 30 nastavnika iz škola partnera se upoznalo s održivim razvojem,  konceptom društva kao okvira u kojem živimo te osobnim razvojem kroz komunikacijske vještine. U […]

Što je to održivi razvoj?

Odgovor potražite u 3-minutnom animiranom filmu.

Akademija održivog razvoja

Pojam društvenog kapitala i održivog razvoja pojmovi su sadašnjice koji će određivati i našu budućnost. Zbog toga se naša škola odazvala pozivu da sudjeluje u projektu udruge “Odraz” financiranog od Hrvatsko – švicarskog fonda pod nazivom “Akademija održivog razvoja”. U sklopu projekta predviđene su aktivnosti edukacije za nastavnike, a u drugoj fazi projekta i za […]