škola za dizajn grafiku i održivu gradnju

Školski dokumenti

Pravilnici škole i Statut škole

Statut škole
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o ocjenjivanju
Pravilnik o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
Pravilnik o radu
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o zapošljavanju
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi
Školski preventivni program (tj. plan postupanja u slučaju nasilja među učenicima i mladima za školsku godinu 2023./2024.
Etički kodeks

Procedure

Procedura praćenja i naplate prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Objave

Javna objava informacija o trošenju sredstava
Fiskalna odgovornost
Prijedlog plana proračuna usporedno za tri godine (2024-2026)