interior architecture designer

Dizajner unutrašnje arhitekture

Dizajner  unutrašnje arhitekture osposobljava se za samostalno projektiranje i izradu projektne dokumentacije pri  uređenju unutrašnjih prostora različitih namjena (stambenog, poslovnog i sl.) uključujući i opremu prostora dizajniranim, unikatnim namještajem.

Učenik tijekom svog školovanje stječe znanja koja mu omogućavaju rad u dizajnerskim i arhitektonskim  uredima ili  kao savjetnika  za uređenje interijera.

Četverogodišnjim obrazovanjem u ovom zanimanju  stječu se uvjeti za nastavak  školovanja na fakultetima arhitekture, dizajna i njima srodnim fakultetima.

 

Od budućih učenika  traže se određene sposobnosti:

  • osjećaj za prostor
  • njegovu funkciju i namjenu
  • estetski osjećaj za formu i boju
  • talent za crtanje

Završetkom srednjoškolskog obrazovanja ovim zanimanjem stječe se  sposobnost  za oblikovanje i minimalne intervencije u prostoru, savjeti pri uređenju prostora.

 

Rang lista za upis u drugi razred definirana je Pravilnikom o razredbenom postupku nakon završenog prvog razreda (pripremnog) u obrazovnom sektoru Likovna umjetnost i dizajn

 

Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima;

plan_i_program_dizajner_unutrasnje_arhitekture

 

Radionice

 

Crteži

 

Završni radovi