Godišnji plan i program

Godišnji plan i program rada škole za 2023./24. temelji je dokument na kojem se zasniva cjelokupni rad škole u jednoj školskoj godini. Godišnji plan i program rada škole daje osnovni kostur za sva ostala planiranja rada škole te se donosi na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

Godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži u pravilu:

  • podatke o uvjetima rada,
  • podatke o izvršiteljima poslova,
  • godišnji kalendar rada,
  • podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
  • tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada,
  • planove rada ravnatelja, učitelja, odnosno nastavnika te stručnih suradnika,
  • planove rada školskog odbora i stručnih tijela,
  • plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole te
  • podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.