armirac

Armirač

Danas se građevine pretežno rade iz armiranog betona, bilo da se radi o pojedinim nosivim dijelovi ma ili čitavaoj građevini. Armirač prema nacrtima reže, savija, povezuje i postavlja armaturu (čelične šipke u betonu). Rad se obavlja u pogonima za proizvodnju armature i armirano-betonskih elemenata te na gradilištu.


Uvjeti za upis

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje 3 godine vrednuje se:
Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja
Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta
Hrvatski jezik,Matematika i prvi strani jezik
Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

Galerija slika