armirac

Armirač

Danas se građevine pretežno rade iz armiranog betona, bilo da se radi o pojedinim nosivim dijelovi ma ili čitavaoj građevini. Armirač prema nacrtima reže, savija, povezuje i postavlja armaturu (čelične šipke u betonu). Rad se obavlja u pogonima za proizvodnju armature i armirano-betonskih elemenata te na gradilištu.

Uvjeti za upis

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje 3 godine vrednuje se:

  • Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja
  • Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

Galerija slika