Učenik u autolakirerskoj radionici Škole za dizajn grafiku i održivu gradnju

Autolakirer – JMO

Autolakirer radi na poslovima zaštite, lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili, metalni namještaj, različita kućišta i drugo.
Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja:

  • upoznaje rad i način uporabe različitih alata
  • upoznaje se s različitim tehnikama nanošenja boja i lakova
  • stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi
  • stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi
  • uči osnove sigurnosti na radu
  • protupožarne zaštite i zaštite okoliša

Tijekom rada nosi zaštitnu odjeću (kombinezon), kako bi se zaštitio od štetnog utjecaja boja, lakova i kemikalija.

Za obavljanje poslova autolakirera, potrebno je završiti srednjoškolsko strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni, a po želji i pomoćnički ispit, čime se stječe kvalifikacija za tržište rada. Autolakireri se najčešće zapošljavaju u autolakirerskim radionicama, ali i u automobilskoj industriji, brodogradnji, te različitim zanatskim radionicama. Mogu otvoriti i vlastiti uslužni obrt.

Uvjeti za upis

Razredno odjeljenje broji 8 učenika.

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • Prvi strani jezik

Galerija slika iz školske radionice

Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima:

OPĆI DIO 1r. 2r. 3r.
HRVATSKI JEZIK 3 3 3
STRANI JEZIK 2 2 2
POVIJEST 2
ETIKA/VJERONAUK 1 1 1
POLITIKA I GOSPODARSTVO 2
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 1 1
UKUPNO OPĆI DIO 9 9 7
STUČNI DIO 1r. 2r. 3r.
TEHNOLOGIJA ZANIMANJAK 2 3 4
CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA 1 1 1
MATEMATIKA U STRUCI 2 1 1
RAČUNALSTVO 2
UKUPNO STRUČNI DIO 7 5 6
IZBORNI DIO 1r. 2r. 3r.
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 1 1
MATEMATIKA U STRUCI 1 1
OSNOVE RESTAURIRANJA STARIH VOZILA 1 1
DIZAJN POSEBNIH EFEKATA (1) (1)
EKOLOGIJA (1) (1) (1)
UKUPNO IZBORNI DIO 1 3 4
PRAKTIČNI DIO 1r. 2r. 3r.
TEHNOLOŠKE VJEŽBE 1 3 3
PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI      
PRAKTIČNA NASTAVA U RADNOM PROCESU      
UKUPNO PRAKTIČNI DIO