Provođenje aktivnosti

Provedba projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“ – izrada virtualne učionice

Kako bi se osigurali preduvjeti za primjenu izrađenog novog kurikuluma u nastavnom programu te kako bi škole dodatno unaprijedile digitalne kompetencije nastavnika i učenika kroz izradu digitalnih sadržaja za provedbu kurikuluma fakultativne nastave Škola za dizajn, grafiku i održivu radnju (Prijavitelj projekta) provela je javnu nabavu za izradu virtualne učionice.

Rezultati istraživanja, koji su provedeni prilikom prijave projekta na natječaj, pokazuju da učenje uz pomoć teksta daje lošije rezultate od učenja pomoću virtualnog kretanja i 3D simulacije, koje se uz osjetno bolje rezultate, najdjelotvornije primjenjuje u situacijama vezanim za prostorne odnose. Sadržaji virtualne učionice strukturirani su na temelju obrazovnog procesa osposobljenosti za rješavanje problema i za trajno stjecanje znanja, tj. učenje tijekom cijeloga života, a izravno podržavaju razvoj vještina potrebnih za informacijsko opismenjivanje učenika. Konceptualnu okosnicu virtualne učionice čine suvremene spoznaje psihologije učenja u središtu kojih se svojstva interaktivnosti, multimedijalnosti, individualiziranosti i fleksibilnosti ističu kao odrednice kvalitete procesa učenja.

Budući je fokus ovog projekta unaprjeđenje i izgradnja digitalnih kompetencija nastavnika i učenika izradom virtualne učionice integrirati će se prethodno izrađeni novi kurikulum i prateći nastavni materijali u online sadržaje. Za potrebe izrade virtualne učionice Prijavitelj je angažirao eksternog stručnjaka za programiranje on-line sadržaja primjenjivih za škole sudionike projekta „3D dizajn“.

Koncept virtualne učionice će se implementirati u školi Prijavitelja i školi Partnera.

Provedbom ove aktivnosti predviđena je i edukacija za 10 nastavnika (po 5 iz obje škole) u trajanju od 40 sati, te edukacija 52 učenika (po 26 učenika iz škole Prijavitelja i škole Partnera) u trajanju od 30 sati.

Edukacija će se provoditi na svojstvima aktivnog učenja, modularnosti, multimedijalnosti, kratkih kvizova i završnog ispita za provjeru stečenih znanja.

objava

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr   “Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.