škola za dizajn grafiku i održivu gradnju

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)

Žalba protiv rješenja pristupu informacijama (PDF)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje(PDF)