man shapes pottery as it turns on a wheel

Dizajner keramike

 

Bavi se osmišljavanjem unikatnih keramičkih uporabnih predmeta dajući im estetske likovne vrijednosti kojima se oplemenjuje i upotpunjuje civilizirani način života (posuđe, vaze, svjetiljke, modni nakit…).

 

Izrađuje i umjetničku plastiku od keramike te dekorativne motive u keramičarskoj obradi, detalje u interijeru i eksterijeru (obloge zidova, podova, pročelja…) te sudjeluje u izradi projekata kao komplet posuđa restorana, hotela…

 

Usvajanjem široke opće naobrazbe i razvijanjem umjetničkog senzibiliteta te praktičnih znanja i vještina, stječe sve uvjete za uspješan nastavak školovanja na studiju za dizajn, likovnoj ili umjetničkoj akademiji ili pak za samostalno bavljenje dizajnom keramike u ateljeu obrtničke radionice ili dizajn u studiju poduzeća koje izrađuje takve proizvode.

 

 

Rang lista za upis u drugi razred definirana je Pravilnikom o razredbenom postupku nakon završenog prvog razreda (pripremnog) u obrazovnom sektoru Likovna umjetnost i dizajn

 

Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima:

plan_i_program_dizajner_keramike

 

Galerija slika