tesar

Tesar – JMO

Tesar je jedno od temeljnih građevinskih zanimanja, koje obuhvaća radove na izradi drvenih krovnih konstrukcija, drvenih skela i oplata, drvenih mostova i propusta. Rade sa metalnim oplatama i skelama, kao i oplatama od drugih materijala. Tesari trebaju poznavati građevinske nacrte i nacrte tesarskih konstrukcija kako bi radove izvodili onako kako je to predviđeno.

Posao tesara je i rekonstrukcija, sanacija i rušenje tesarskih elemenata i konstrukcija. Pripremni radovi se obično rade u tesarskim radionicama gdje se pripremaju konstrukcije koje se na gradilištima samo montiraju.

Tesar se može zaposliti u građevinskim poduzećima koja se bave visokogradnjom ili niskogradnjom, komunalnim poduzećima na održavanju kao i otvoriti samostalan obrt. Zanimanje je traženo i vrlo se lako pronalazi zaposlenje.

 

UVIJETI ZA UPIS

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje 3 godine vrednuje se:

  • Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja
  • Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik

Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

Galerija slika