Info o projektu

Informacije o projektu 3D dizajn

Dana 23. 10. 2015. započela je službena implementacija projekta 3D dizajn za koji je Škola za dizajn,  grafiku i održivu gradnju, Split u partnerstvu s III. gimnazijom u Splitu dobila bespovratnu potporu iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog poziva Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini. Projekt će u trajanju od 12 mjeseci predstavnicima ciljanih skupina, odnosno učenicima i nastavnicima škola uključenih u projekt omogućiti stjecanje novih znanja i vještina u području 3D dizajna pomoću kojega se mogu predočiti fantastične priče i vizualizirati budućnost, ali i olakšati i učiniti zanimljivijim nastavne predmete poput matematike, zemljopisa, povijesti ili umjetnosti. 3D dizajnom učenici će dobiti sva bitna znanja, vještine i iskustva koja ih mogu potaknuti na ostvarivanje karijere koja se temelji na 3D dizajnu.

Kroz projekt će učenici i nastavnici biti uključeni u edukaciju o 3D dizajnu, uporabi virtualne učionice, 3D printera i druge nabavljene opreme. Nastavnici će sudjelovati u procesu izrade novog i moderniziranog kurikuluma za stjecanje suvremenih znanja o 3D dizajnu i primjeni znanja na novoj opremi za 3D modeliranje koja je nabavljen u okviru projekta. Za učenike će se ovim projektom osmisliti zadatci čije će se rješavanje zasnivati na primjeni prethodno izrađenog kurikuluma i pratećih nastavnih materijala koji će zahtijevati primjenu virtualne učionice, 3D printera i prateće opreme (hardvera i softvera). U okviru projekta organizirat će se i studijska putovanja kako bi nastavnici i učenici upoznali najbolje europske prakse i trendove u 3D dizajnu. Projektom i projektnim aktivnostima u nastavu će se uvesti nove tehnologije i znanja, a nastavnici i učenici će steći nove kompetencije.

Sve novosti o projektu redovito će se objavljivati na web-stranici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split.

Naziv projekta: 3D DIZAJN

Prijavitelj projekta: Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split

Partner projekta: III. gimnazija, Split

Lokacija projekta: Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija

Ciljana skupina: nastavnici, učenici i ravnatelji škole prijavitelja i partnera  projekta

Financijska vrijednost projekta: 1 108 231,02 kuna

Bespovratna sredstva Europske unije: 100 %

Vrijeme trajanja projekta: 23.10.2015. do 23.10.2016. mjeseci

Kontakt-osoba: Ivan Kovačević

Poziv: Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini

Fond: Europski socijalni fond
 Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Projektom 3D dizajn u sklopu poziva Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini proširit će se postojeća stručno-tehnička i inovativna znanja iz područja digitalnih tehnologija.

Cilj projektnih aktivnosti je edukacija i osposobljavanje 10 nastavnika i 52 učenika škole Partnera i škole Prijavitelja za izradu 3D modela, vizualnih obrada i prezentacija te ojačavanje njihovih kompetencije prema potrebama na tržištu rada.

Kvalitetnom edukacijom nastavnici će steći dodatna znanja i iskustva i ojačat će  svoje kompetencije iz 3D dizajna koje će dalje prenositi na sadašnje i buduće generacije učenika.

Ciljane skupine projekta su nastavnici, učenici i ravnatelj škole Prijavitelja i škole Partnera koji će pohađanjem edukacije o 3D dizajnu steći nove kompetencije i podići svoju konkurentnost na tržištu rada i u cjeloživotnom učenju.

Projektom će se uvesti novi inovativni sadržaji, metode i procesi u postojeći obrazovni program škole kako bi se povećala konkurentnost i podigla kompetencija učenika.

 

 

Projekt sufinancira Europska unija iz europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

“Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.