škola za dizajn grafiku i održivu gradnju

Zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru na natjecaju

radno mjesto nastavnika/ice stručnih predmeta – mag.ili dipl. ing. arhitekture na puno određeno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice stručnih predmeta informatike – mag. edukacije informatike na nepuno neodređno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice matematike na nepuno neodređeno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice stručnih predmeta – mag. ili dipl. ing. arhitekture na puno neodređeno radno vrijeme

radno mjesto suradnika u praktičnoj nastavi – soboslikar na puno neodređeno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice stručnih predmeta – mag. ili dip!. ing. strojarstva na puno neodređeno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice stručnih predmeta – magistra kiparstva na nepuno neodredeno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice fizike na nepuno neodređeno radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice fizike na nepuno odredeno (11 sati tjedno) radno vrijeme

radno mjesto nastavnika/ice :fizike na nepuno odredeno (29 sati tjedno) radno vrijeme