Provođenje aktivnosti

Potpisan sporazum o partnerstvu u provedbi projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“

Dana 10.11.2015. godine ravnatelj Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju prof. Ivan Kovačević i ravnateljica III. gimnazije u Splitu prof. Mirjana Matijević potpisali su sporazum o partnerstvu u provedbi projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“.

Na temelju potpisanog sporazuma u obje će se škole u sklopu projektnih aktivnosti uvesti nastavne metode utemeljene na području digitalnih tehnologija i interdisciplinarnih sadržaja u skladu sa sektorskim potrebama u kurikulumu fakultativnog predmeta u području digitalnih kompetencija „3D dizajn“.

U projektu će kao ciljana skupina sudjelovati nastavnici, učenici i ravnatelj škole Prijavitelja i Partnera koji će pohađanjem edukacije o 3D dizajnu steći nove kompetencije i podići svoju konkurentnost na tržištu rada i u cjeloživotnom učenju.

Galerija slika

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr  “Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.