Provođenje aktivnosti

Provedba projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“ – studijsko putovanje

Dana 21.10.2016. nastavnici i učenici iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split te učenici i djelatnici iz partnerske škole, III. gimnazije, Split bili su na studijskom putovanju u Zadru. Putovanje je planirano u sklopu projekta „3D dizajn“ (HR.3.1.20-0034), Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“. Nositelj projekta je Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita, a škola partner je III. gimnazija iz Splita.

Putovanje se organiziralo u svrhu edukacije i transfera najboljih praksi primjene 3D dizajna i uključivalo je posjet tvrtki koja ima iskustva u 3d tehnologiji. Na studijskom putovanju sudjelovalo je 30 učenika i 10 nastavnika. Korisnici projekta su sudjelovanjem na ovom studijskom putovanju dobili pristup suvremenim tehnologijama i najnovijim dostignućima u 3D industriji. Učeći na iskustvima tvrtke koju su posjetili poboljšali su se kapaciteti škola za sustavno praćenje potreba na tržištu rada i stekla su se iskustva koja će potaknuti uključivanje novih sadržaja u školski kurikulum u budućnosti. Provođenjem ove aktivnosti projekta doprinijelo stjecanju znanja i iskustva putem kojih će sudionici putovanja pratiti potrebe tržišta rada te se potaknulo razvijanje inovativnih pristupa poučavanju koje će nastavnici primjenjivati u daljnjem obrazovanju učenika.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr   “Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.