Međunarodna interdisciplinarna konferencija Beyond plastic Hrvatska

Međunarodna interdisciplinarna konferencija Beyond plastic Hrvatska

Beyond plastic Hrvatska Međunarodna interdisciplinarna konferencija Beyond plastic Hrvatska održana je u Splitu, 15. i 16. rujna, u organizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Konferencije se organizirala u sklopu projekta For Plastic-Free Croatian Island. Teme konferencije bile su: Društvo, pojedinac i otpad, Morski otpad, Javne politike i gospodarenje otpadom, Kružna ekonomija i […]