grafdorade2

Grafičar dorade

Zanimanje koje je  deficitarno i vrlo traženo na tržištu rada. To je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj se otisnuti proizvodi dorađuju tj. npr. režu, ljepe, savijaju… i sve to se izvodi na posebnim strojevima. Za svaku radnu operaciju (npr. rezanje) postoji stroj na kojem se ta operacija izvodi. Također u doradi postoje i faze koje mogu uključiti i ručni rad.

 
Nastavni plan i program je tako koncipiran da učenik kroz praktičnu nastavu koja se odvija u školskim radionicama (a koje su opremljene svim potrebnim strojevima) dobije potrebna znanja i vještine koje će sutra koristiti u svom profesionalnom radu.

 
Ovo zanimanje zahtjeva od učenika dobre perceptivne i motoričke sposobnosti, smisao za mehaniku i dobre fizičke predispozicije. Za većinu grafičara ovo je najduža i najkompliciranija faza proizvodnje i grafičari dorade  su uvijek bili posebno cijenjeni kao „majstori“ svog zanata.

 

UVJETI ZA UPIS

Razredno odjeljenje broji 6 učenika.

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • Prvi strani jezik

NASTAVNI PREDMETI I TJEDNI BROJ SATI PO RAZREDIMA:

plan_i_program_graficar_pripreme_tiska_dorade