Međunarodna interdisciplinarna konferencija Beyond plastic Hrvatska

Konferencija_sunce

Beyond plastic Hrvatska

Međunarodna interdisciplinarna konferencija Beyond plastic Hrvatska održana je u Splitu, 15. i 16. rujna, u organizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Konferencije se organizirala u sklopu projekta For Plastic-Free Croatian Island.

Teme konferencije bile su: Društvo, pojedinac i otpad, Morski otpad, Javne politike i gospodarenje otpadom, Kružna ekonomija i tehnologije obrade otpada te Poslovni sektor i gospodarenje otpadom.

Učenici četvrtog razreda smjera tehničar održivog razvoja, ekološki modul, prisustvovali su ovoj konferenciji, uz pratnju profesorice Darije Ćerdić Vukušić. Na konferenciji su imali priliku naučiti o upotrebi jednokratne plastike i razini zagađenja koju ona uzrokuje, načinima smanjenja upotrebe jednokratne plastike i onečišćenja plastikom u Sredozemnom moru, poticanju primjene principa smanji, ponovo koristi, recikliraj u gospodarenju otpadom, izgradnji partnerstava i jačanju kapaciteta sudionika za provedbu održivog gospodarenja otpadom te implementaciji preporuka i mjera za oblikovanje i unaprjeđenje zakonodavnih okvira u održivom gospodarenju otpadom.