Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u programe obrazovanja Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

– potpisana i popunjena upisnica za programe: likovna umjetnost i dizajn

 

– potpisana i popunjena upisnica i potvrda nadležnog školskog liječnika za programe: grafički tehničar pripreme, grafički urednik – dizajner, Web programer, Web dizajner, medijski tehničar, grafičar pripreme, grafičar tiska

 

– potpisana i popunjena upisnica i liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda obiteljskog liječnika (za kandidate koji u trenutku upisa nisu u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada) za programe: tehničar održivog razvoja i gradnje, grafičar dorade, keramičar – oblagač, rukovatelj samohodnim građ. strojevima, monter suhe gradnje, zidar – JMO, soboslikar – ličilac – JMO, autolakirer – JMO

 

kao i ostalih dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis:

 

27. i 28. 7. 2020.

8.00 – 12.00 sati

 

osobno ili elektronički na e-mail adresu: upisi@gogss.hr

 

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e- poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontaktb (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.