Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u programe obrazovanja Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u programe obrazovanja Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

– potpisana i popunjena upisnica za programe: likovna umjetnost i dizajn   – potpisana i popunjena upisnica i potvrda nadležnog školskog liječnika za programe: grafički tehničar pripreme, grafički urednik – dizajner, Web programer, Web dizajner, medijski tehničar, grafičar pripreme, grafičar tiska   – potpisana i popunjena upisnica i liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda obiteljskog […]