Protokol kretanja hodnicima i uporabe sanitarnih prostora

hodnik_covid

Sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. MZO-a od 29.8.2020. (u daljnjem tekstu: Preporuke), Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. HZJZ-a od 24.8.2020 (u daljnjem tekstu: Uputama) i na osnovu čl. 104. Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (u daljnjem tekstu: Škola), ravnatelj Škole donosi

PROTOKOL KRETANJA HODNICIMA I UPORABE SANITARNIH PROSTORA ZA UČENIKE

Ovim protokolom propisuju se pojedinosti vezane uz kretanje hodnicima i uporabu
sanitarnih prostora Škole sukladno Preporukama i Uputama.
Kretanje hodnicima. Učenici se kreću hodnicima Škole u najmanjoj mogućoj mjeri, u pravilu prilikom ulaska i izlaska iz Škole, odlaska u drugu učionicu i u sanitarne prostore. Pri tome su dužni poštivati razmak od 2m i nositi maske koje prekrivaju nos i usta. U velikom hodniku koji vodi od ulaza u glavnu zgradu do staklenih vrata našeg dijela zgrade, učenici se kreću isključivo lijevom stranom hodnika, prema crvenim strelicama na podu, jedan iza drugog. U ostalim hodnicima učenici se u pravilu kreću svojom desnom stranom, jedan iza drugog. Pri tome se kreću najkraćim putem do učionice ne zadržavajući se u hodnicima i prostorima izvan učionice. Kretanje hodnicima nadziru dežurni nastavnici i voditelj smjene. Svi nastavnici koji se u određenom trenutku kreću hodnikom ili prostorima izvan učionica dužni su opomenuti učenike koji se ne pridržavaju uputa iz ovog protokola.

Uporaba sanitarnih prostora. Učenici koriste isključivo sanitarni prostor koji je najbliži njihovoj učionici. Koristiti ih mogu tijekom sata ili tijekom odmora, ali samo ako u sanitarnim prostorima u tom trenutku već ne boravi maksimalan broj učenika koji je propisan i naznačen ispred ulaza. Ukoliko je u sanitarnom prostoru maksimalan broj učenika, učenik treba čekati u redu ispred sanitarnog prostora na za to označenom mjestu poštujući propisani razmak. Prilikom korištenja sanitarnih prostora učenici trebaju nositi maske koje
prekrivaju nos i usta i poštivati propisani razmak od 2m. Također, učenici su dužni ostaviti iza sebe sanitarni prostor čist i uredan. Pranje ruku obavlja se toplom vodom i sapunom na način opisan na posterima koji se nalaze u sanitarnim prostorima. Učenicima se preporuča minimalno dodirivanje kvaka na vratima i površina oko umivaonika kao i ostalih površina u sanitarnim prostorima. Korištenje sanitarnih prostora kontrolira spremačica zadužena za njegovo čišćenje.
Protokol stupa na snagu danom donošenja i obvezujući je za sve učenike i zaposlenike.