Protokol dolaska, ulazaka i izlazaka za učenike Škole

ulaz_izlaz_korona

Sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. MZO-a od 29.8.2020. (u daljnjem tekstu: Preporuke), Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. HZJZ-a od 24.8.2020 (u daljnjem tekstu: Uputama) i na osnovu čl. 104. Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (u daljnjem tekstu: Škola), ravnatelj Škole donosi

PROTOKOL DOLASKA, ULAZAKA I IZLAZAKA ZA UČENIKE ŠKOLE

Ovim protokolom propisuju se pojedinosti vezane uz dolazak učenika u Školu, ulazak i izlazak iz Škole sukladno Preporukama i Uputama.

Dolazak učenika u Školu. Prije dolaska u Školu učenici su dužni izmjeriti temperaturu. Učenici dolaze u Školu neposredno prije vremena predviđenog za ulazak, ne grupirajući se i poštujući razmak od 2m u prostoru ispred Škole. Učenici se ne okupljaju neposredno ispred ulaza u Školu, jer time onemogućavaju održavanje propisanog razmaka.

Ulazak učenika u Školu. U školu ne može ući učenik ukoliko: ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ima izrečenu mjeru samoizolacije ili je zaražen s COVID-19. Ulaz u glavnu zgradu Škole obavlja se na zapadnom ulazu i to isključivo na lijevoj strani ulaza na kojoj je jasno naznačen naziv škole i natpis „ulaz“. Ulaz u radione odvija se na 3 uobičajena ulaza i za njih vrijede ista pravila propisana za ulaz u glavnu zgradu. Jutarnja smjena ulazi u Školu od 8:00 do 8:15, poslijepodnevna smjena ulazi u Školu od 14:00 do 14:15. Učenici ne smiju ulaziti u glavnu zgradu ni radione prije vremena propisanog za ulazak. Iznimno u slučaju predsata ili ako učenici dolaze kasnije na nastavu (npr. počinju od 2. sata) učenici mogu ući van vremena propisanog za ulazak, ali uz nadzor nastavnika s kojim imaju nastavni sat. Pri ulasku su učenici obvezni držati razmak od 2m, dezinficirati ruke i potplate cipela. Prilikom ulaska u Školu učenici su obvezni nositi masku koja prekriva nos i
usta. Učenici koji ne nose masku ne mogu ući u prostor Škole. Održavanje razmaka i dezinfekciju nadgledaju i provode tri dežurna nastavnika na ulazu u glavnu zgradu i po jedan na svakom od ulaza u radione. Voditelj smjene nadzire ulazak učenika i odgovoran je za provođenja mjera za ulazak učenika propisanih ovim protokolom.

Izlazak učenika iz Škole. Tijekom nastave i odmora u pravilu učenici ne smiju napuštati prostor Škole. Iznimno je moguć izlazak ukoliko učenici za potrebe nastave trebaju prijeći iz jednog dijela Škole u drugi (iz glavne zgrade u radione i obratno). Prilikom takvog izlaska učenici koriste isključivo lijevu stranu zapadnog ulaza u zgradu i desnu stranu stepeništa. Pri tome su dužni održavati propisani razmak, ne grupirati se, ne zadržavati se u vanjskim prostorima Škole i nositi masku. Nakon zadnjeg nastavnog sata učenici izlaze s razmakom od 5 minuta po razrednom odjelu. Pri tome se ne grupiraju, dužni su držati propisani razmak i ne smiju se zadržavati u zajedničkim prostorima. Također, obvezni su nositi masku koja prekriva usta i nos. Provedbu izlaska učenika prema uputama iz ovog protokola nadziru dežurni nastavnici i voditelj smjene.
Protokol stupa na snagu danom donošenja i obvezujući je za sve učenike i zaposlenike.