DRŽAVNA MATURA – PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE, PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – JESENSKI ROK 2019./2020

DRŽAVNA MATURA – PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE, PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – JESENSKI ROK 2019./2020

OBJAVA REZULTATA: 9.9.2020. u 12 sati ROK ZA PRIGOVORE: 11.9.2020. u 12 sati KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16.9.2020. u 9 sati PODJELA SVJEDODŽBI: 17.9.2020. u 10 sati u atriju škole U prilogu ove obavijesti nalazi se obrazac prigovora na ocjenjivanje koji trebate elektronički popuniti i poslati na moj mail natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr. Potvrdit ću vam primitak maila tako […]