DRŽAVNA MATURA – PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE, PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – JESENSKI ROK 2021./2022.

OBJAVA REZULTATA: 12.9.2022. u 12 sati
ROK ZA PRIGOVORE: do 14.9.2022. u 12 sati
OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 19.9.2022.
PODJELA SVJEDODŽBI: 20.9.2022. u dogovoru s razrednicima

Učenici koji žele uložiti prigovor na ocjenjivanje trebaju se javiti ispitnoj koordinatorici (na
mail natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr ili porukom u Teamsu) i dobit će obrazac
prigovora koji trebaju popuniti (na računalu, nije ga potrebno printati). Popunjeni obrazac
zatim trebaju poslati ispitnoj koordinatorici do navedenog roka točnije do 14.9. u 12 sati. Svi
prigovori koji stignu nakon toga roka neće se uvažavati.
Rješavanje prigovora i odluku NCVVO-a učenici mogu pratiti na svom računu Postani student
na kartici Moji prigovori.
Svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature dijelit će razrednici 20.9.2022. u
terminu o kojem će naknadno obavijestiti učenike.
Svjedodžbe/potvrde mogu preuzeti maturanti osobno ili ih može preuzeti osoba kojoj je
dana ovjerena punomoć za preuzimanje ovih dokumenata.
20.9. od 10 do 12 sati u uredu ispitne koordinatorice mogu se preuzeti svjedodžbe i potvrde
s prethodnih rokova državne mature.