Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11

r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za radna mjesta

1.nastavnik matematike  – 1 izvršitelj/ica – određeno radno vrijeme ( do 31.08.2014),
– 9  sati nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena.
2.nastavnik internetske tehnologije – 1 izvršitelj/ica – određeno radno vrijeme
( do 31.08.2014) – 3 sata nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena.
3.nastavnik povijesti – 1 izvršitelj/ica – određeno radno vrijeme ( do 31.08.2014),
2 sata nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena ,
4.nastavnik tehnologije materijala – 1 izvršitelj/ica – određeno radno vrijeme
( do 31. 08.2014) – 2 sata nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena.
5.nastavnik engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica – određeno radno vrijeme (do 31.08.2014)
8 sati nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13), i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Prijave se primaju na adresu škole u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Klasa: 602-03/14-01-83
Urbroj: 2181/14-01-IK

Ravnatelj:
Ivan Kovačević, dipl.inž.građ.