REZULTATI PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) , PO NATJEČAJU OD 20. 01. 2021.GOD.

REZULTATI PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) , PO NATJEČAJU OD 20. 01. 2021.GOD.

Za radno mjesto  nastavnika Fizike:

  1. ŠIFRA F 152 – 4,66  prosječna ocjena povjerenstva

Za  radno mjesto nastavnika  stručnih  predmeta graditeljstva:

  1. ŠIFRA G 632 – 4,66 – prosječna ocjena povjerenstva
  2. ŠIFRA G 411 –  4,00 –  prosječna ocjena povjerenstva

Za radna mjesta nastavnika stručnih predmeta industrijskog inženjerstva i stručnih predmeta informatike zaprimljena po jedna prijava pa testiranje nije obavljeno.

 

Napomena: Prigovor na rezultate provjere  može se podnijeti ravnatelju škole  u roku od 5 dana nakon objave rezultata, pisanim putem u  tajništvo škole.