POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I PISMENU PROVJERU PO NATJEČAJU OD 20.01.2021.g.

Poziv svim kandidatima na  testiranje i pismenu provjeru  koje će se održati dana 15.02. 2021.god. u prostorijama škole.

  1. za radno mjesto nastavnika fizike u 9,00 sati
  2. za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta građevinarstva u 10 sati
  3. za radno mjesto stručnih predmeta (mag. industrijskog inženjerstva) u 11 sati
  4. za radna mjesta nastavnika stručnih predmeta informatike u 12 sati

Predmet provjere će biti  poznavanje propisa kojim je regulirano obrazovanje u RH.

Kod dolaska na testiranje i pismenu provjeru  obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Potvrdu dolaska  potvrditi  na tel. 434-582  (tajnik škole)

 

  • Neodazivanje kandidata na testiranje smatrat će se odustajanjem od prijave.
  • Ako se na određeno radno mjesto prijavi samo jedan kandidat testiranje se neće provoditi za to radno mjesto.

Rezultati provjere  biti će objavljeni na stranicama Škole.

Pregled poziva kandidata u PDF verziji.