Nastavak obrazovanja učenika

obrazovanje

Nastavak obrazovanja učenika – Šk.god. 2015./2016.

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split ovim putem obavještava učenike koji žele nastaviti svoje obrazovanje u školskoj godini 2015./2016., a stekli su unazad  jedne godine , nižu stručnu spremu u trajanju (2 god.) ili srednju stručnu spremu u trajanju (3 god.) obrazovanja, da mogu  podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja do 06. rujna 2015.g.

– Uz  zahtjev obvezno se prilažu sve  razredne svjedodžbe i završna svjedodžba.
– Zahtjevi se mogu podnijeti za nastavak obrazovanja u slijedećim obrazovnim sektorima:

1. Obrazovni sektor:  G R A F I K A  (4 god.)

Zanimanje: Grafički tehničar pripreme
1. Učenik redovito pohađa nastavu  završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite
2. Učenik  prvu godinu  polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

2. Obrazovni sektor: LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN ( 4 god.)
(provjera likovnih sposobnosti)

Zanimanja: Aranžersko scenografski dizajner, Dizajner keramike i Dizajner metala

1. Učenik redovito pohađa nastavu  završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite
2. Učenik   prvu godinu  polaže razlikovne i dopunske ispite,  a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

3. Obrazovni sektor: GRADITELJSTVO ( 3 god.)

Zanimanja: zidar, tesar, armirač, keramičar-oblagač
1. Učenik redovito pohađa nastavu  završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite
2. Učenik  prvu godinu  polaže razlikovne i dopunske ispit,  a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

NAPOMENA:
1. Za  nastavak obrazovanja u sektoru  likovne umjetnosti i dizajna  potrebno je proći provjeru likovnih sposobnosti.
2. Za maloljetne učenike/ce  zahtjev za nastavak obrazovanja podnosi roditelj/staratelj.