grafdiz1

Grafički urednik dizajner

Grafički proizvod osim funkcionalne mora imati i estetsku „poruku“. Zbog toga zanimanje Grafički urednik – dizajner ima važnu ulogu u izradi proizvoda.
Osmišljavjući izgled – dizajn npr. plakata, letaka, ambalaže ili nekog drugog proizvoda dizajner daje tom proizvodu „vanjske“ konture koje ga čine „čitljivijim“, ljepšim, prihvatljiivijim i na kraju prodajno poželjnijim.

 
Iz svega ovoga lako se da zaključiti da je kreativnost osnova ovog zanimanja. Naš nastavni plan i program upravo je napravljen u tom obliku da se uz dinamičnu praktičnu nastavu, rad na računalu (Adobe programski paketi) i uz primjenu novih tehnologija (multimedija), te široki raspon stručnih predmeta dobiju znanja koja će biti konkurentna na tržištu rada.

 
Kreativnost u oblikovanju ali i poznavanje grafičkih tehnoloških procesa daje jednu cjelinu u znanjima koje učenik dobiva nakon četverogodišnjeg školovanja. Također učenik može nakon završetka školovanja nastaviti obrazovanje na nekom od (umjetničkih ili grafičkih – tehničkih) srodnih viših škola ili fakulteta.

 

UVJETI ZA UPIS

Razredno odjeljenje broji 12 učenika.

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • Prvi strani jezik
  • Fizika
  • Tehnička kultura
  • Likovna kultura

Upisu u zanimanje prethodi dodatna provjera darovitosti za likovno izražavanje.

 

NASTAVNI PREDMETI I TJEDNI BROJ SATI PO RAZREDIMA:

plan_i_program_graficki_urednik_dizajner