Grafički urednik dizajner

Graphic designer at work. Color swatch samples.

Grafički proizvod osim funkcionalne mora imati i estetsku „poruku“. Zbog toga zanimanje Grafički urednik – dizajner ima važnu ulogu u izradi proizvoda.
Osmišljavjući izgled – dizajn npr. plakata, letaka, ambalaže ili nekog drugog proizvoda dizajner daje tom proizvodu „vanjske“ konture koje ga čine „čitljivijim“, ljepšim, prihvatljiivijim i na kraju prodajno poželjnijim.
Iz svega ovoga lako se da zaključiti da je kreativnost osnova ovog zanimanja. Naš nastavni plan i program upravo je napravljen u tom obliku da se uz dinamičnu praktičnu nastavu, rad na računalu (Adobe programski paketi) i uz primjenu novih tehnologija (multimedija), te široki raspon stručnih predmeta dobiju znanja koja će biti konkurentna na tržištu rada.
Kreativnost u oblikovanju ali i poznavanje grafičkih tehnoloških procesa daje jednu cjelinu u znanjima koje učenik dobiva nakon četverogodišnjeg školovanja. Također učenik može nakon završetka školovanja nastaviti obrazovanje na nekom od (umjetničkih ili grafičkih – tehničkih) srodnih viših škola ili fakulteta.


Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima:

plan_i_program_graficki_urednik_dizajner

 

Uvjeti za upis
Značajni predmeti za grafičkog urednika – dizajnera su:

 • hrvatski jezik,
 • matematika,
 • prvi strani jezik
 • fizika
 • kemija
 • likovna kultura

Uvjet za upis grafičkog urednika – dizajnera je dokazana sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije koji se provjeravaju zadaćama:

 •  Vizualne percepcije (elementi ortogonalne projekcije)
 •  Izrada naslovnice knjige (kolaž)
 •  Izražavanje s elementima forme (linija, krug, točka)

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se  zbrajanjem bodova iz  provjere i  ostvarenih bodova u OŠ (značajni predmeti 7. i 8. razred  + prosjek ocjena 5., 6., 7., i  8. razred).

Upisuju se kandidati koji ostvare najmanje 44 boda (max 80).

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova iz provjere i ostvarenih bodova u OŠ.

PRIJAVA

Učenici će biti automatski prijavljeni u sustav, kod prijave obrazovnog programa.

DA  BI POTVRDILI PRIJAVU UČENICI MORAJU PREDATI
Tajništvo Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

 • – ispunjenu  prijavnicu (dobiva se u školi),
 • – svjedodžbu VII. razreda osnovne škole (fotokopiju),
 • – fotografiju kandidata (potrebno radi identifikacije),
 • – uplatiti 75,oo kn za troškove provjere (uplatnice u računovodstvu Škole).

P R O V J E R A

SPOSOBNOSTI LIKOVNOG IZRAŽAVANJA I SENZIBILITETA