Upute o provjeri darovitosti likovnog izražavanja

prijava-1000x288

U nastavku slijede informacije i upute o provjeri darovitosti likovnog izražavanja učenika za zanimanja:

  • Grafički urednik dizajner
  • Medijski tehničar
  • Web dizajner
  • Likovna umjetnost

Provjera darovitosti likovnog izražavanja sastoji se od dva zadatka (svaki traje po 60 minuta) za sva zanimanja.

Učenici koji su prijavili zanimanje medijski tehničar dodatno rade treći zadatak u trajanju od 60 minuta.

 

Prvi zadatak: Crtanje po promatranju

Učenici trebaju grafitnom olovkom nacrtati postavljeni motiv koji se sastoji od dva predmeta: okvir i valjak.

Upute za rad: Važno je motiv nacrtati iz zadane perspektive. Zadatak traje 60 minuta.

 

Drugi zadatak: Portret ili figura

Učenici će dobiti priloženu fotokopiju crteža na formatu A4. Prema priloženoj fotokopiji trebaju izraditi uvećani predložak na formatu A3, u tehnici kolaža.

Upute za rad: Važno je u tehnici kolaža što vjernije prikazati kompoziciju od ponuđenih materijala (kolaž papir i/ili dnevni tisak). Ako žele, mogu raditi pozadinu. Zadatak traje 60 minuta.

 

Treći zadatak: Crtanje stripa

Napomena: samo za učenike koji su prijavili zanimanje medijski tehničar.

Učenici će u formi stripa prikazati ponuđeni tekst.

Upute za rad: Učeniku/učenici će biti ponuđena dva ulomka teksta od kojih će izabrati onaj koji najviše odgovara njegovom/njenom senzibilitetu. Odabrani tekst treba prikazati u formi stripa. Dijalog likova iz priče može upisati u oblačiće koje će ucrtati u kvadrat s crtežom. Oblačiće može koristiti primjerice i za prikaze misli ili sjećanja likova. Crtati i pisati može olovkom ili tankim crnim flomasterom. Crveni flomaster može koristiti za isticanje naslova ili detalja crteža. Zadatak traje 60 minuta.