graduate

ZAVRŠNI RAD

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA šk.god. 2019./2020.

 

VRIJEDI ZA SVE ROKOVE:

– do 15. listopada mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajem,
uvjetima načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada

18. listopada 2019. Zadnji rok za donošenje tema za završni rad
31. listopada 2019. Zadnji rok za odabir teme za završni rad

 

A. IZRADBA ZAVRŠNOG RADA
Učenik obavlja izradbu završnog rada pod stručnim vodstvom mentora tijekom zadnje
nastavne godine obrazovnog programa koji pohađa.
Učenik je dužan izraditi i pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, te ga predati u
urudžbeni zapisnik Škole najkasnije 10 dana prije Obrane.

 

B. OBRANA ZAVRŠNOG RADA

LJETNI ROK
30. ožujka 2020. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada
5. lipnja 2020. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada
15. – 18. lipnja 2020. Ljetni rok Obrane završnog rada
(prema posebnom rasporedu)
29. lipnja 2020. Svečana podjela završnih svjedodžbi

 

JESENSKI ROK
10. srpnja 2020. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada
18. kolovoza 2020. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada
28. – 31. rujna 2020. Jesenski rok Obrane završnog rada
(prema posebnom rasporedu)
8. rujna 2020. Podjela svjedodžbi o Obrani završnog rada

 

ZIMSKI ROK

20. studenog 2020. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada
5. veljače 2021. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada
15. – 18. veljače 2021. Zimski rok Obrane završnog rada
(prema posebnom rasporedu)
23. veljače 2021. Podjela svjedodžbi o Obrani završnog rada

 

Ovaj Vremenik Izradbe i Obrane završnog rada za šk. god. 2019./20. sastavni je dio
Godišnjeg plana i programa rada, te Kurikula Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split.

 

Ravnatelj:
Ivan Kovačević, dipl.inž.građ.