norveska_KA2

KA2 u Norveškoj

U okviru projekta ‘Digital clean up campaign’ pod projektnim brojem 2023 -1- NO01- KA220- SCH – 000164844, koji je prijavila Gjovik videregaende skole u Norveškoj u partnerstvu sa Školom za dizajn, grafiku i drživu gradnju, Srednjom šolom za oblikovanje iz Maribora i Centro integrado de Formacion Professional Cesar Manrique, Santa Cruz de Tenerife, održan je u Norveškoj sastanak partnera 6. – 9.11.2023.

Dogovoreni su detalji provedbe projekta – datumi idućih mobilnosti, zadaci potrebni za uspješnu pripremu mobilnosti, kreiranje upitnika za učenike, istraživanje korisnih sadržaja, ciljna skupina, broj postera po grupama, broj videa, potrebna oprema, društvene mreže preko kojih će se izrađeni materijali diseminirati i alokacija financijskih sredstava. Uz ozbiljan rad bilo je i ugodnog druženja u neformalnom okruženju koje je pridonijelo stvaranju pozitivne atmosfere te nagovijestilo dobru suradnju u idućim fazama projekta pa se svi veselimo sastanku u Sloveniji 15.4.2023.

nastavnici Ana Topić i Edi Murgić

pozivnica
program-proslave