POČETAK NASTAVNE GODINE 2023./2024.

POČETAK NASTAVNE GODINE 2023./2024.

Nastavna godina započinje u ponedjeljak 4. rujna.2023., a učenici u školu dolaze taj dan prema dolje navedenom rasporedu. RASPORED ZA PRVI DAN NASTAVE 4. RUJNA 2023. 1. razredi u 9:00 sati 2. razredi u 10:00 sati 3. razredi u 10:30 sati 4. razredi u 11:00 sati RASPORED PO UČIONICAMA 04. rujna 2023. – PRVI RAZREDI U 09:00 SATI Četverogodišnja zanimanja ZANIMANJE RAZRED RAZREDNIK UČIONICA Likovna umjetnost i […]