garfpripdorade1

Grafički tehničar dorade

POŽELJNE VJEŠTINE

 
Ovo zanimanje zahtijeva od učenika dobre perceptivne i motoričke sposobnosti, smisao za mehaniku i dobre fizičke predispozicije.

Grafičar dorade je deficitarno zanimanje i vrlo traženo na tržištu rada. To je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj se otisnuti proizvodi dorađuju, odnosno režu, ljepe, savijaju… i sve to se izvodi na posebnim strojevima.

 
Za svaku radnu operaciju (npr.rezanje) postoji stroj na kojem se ta operacija izvodi. Također, u doradi postoje i faze koje mogu uključiti i ručni rad.
Nastavni plan i program je tako koncipiran da učenik kroz praktičnu nastavu koja se odvija u školskim radionicama (a koje su opremljene svim potrebnim strojevima) dobije potrebna znanja i vještine koje će sutra koristiti u svom profesionalnom radu.

 
Za većinu grafičara ovo je najduža i najkompliciranija faza proizvodnje i grafičari dorade su uvijek bili posebno cijenjeni kao „majstori svog zanata”.

Što možeš nakon škole?
Možeš odmah biti uključen u rad u nekom od grafičkih poduzeća (npr. u grafičkim studijima, tiskarama…) ili nastaviti svoje obrazovanje na nekom od srodnih viših škola ili fakulteta.