Popis udžbenika šk.god. 2015./2016.

Prvi razredi

 • 1G  GIMNAZIJA ODRŽIVOG RAZVOJA
 • 1 A  LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN
 • 1 B  LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN
 • 1C  KERAMIČAR OBLAGAČ, RSGS
 • g1A  GRAFIČKI TEHNIČAR
 • g1B  GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER,
 • g1B  GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME
 • g1C  GRAFIČAR PRIPREME, GRAFIČAR TISKA, GRAFIČAR DORADE
 • g1F   POMOĆNI KARTONAŽER
 • g1M  WEB DIZAJNER
 • g1M  MEDIJSKI TEHNIČAR

Drugi razredi

 • 2 G  GIMNAZIJA ODRŽIVOG RAZVOJA
 • 2 A  DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE
 • 2 B  ARANŽERSKO-SCENOGRAFSKI DIZAJNER, DIZAJNER KERAMIKE, DIZAJNER METALA
 • 2 C  KERAMIČAR OBLAGAČ, MONTER SUHE GRADNJE
 • 2D  AUTOLAKIRER, SOBOSLIKAR – LIČILAC
 • g2A  GRAFIČKI TEHNIČAR
 • g2B  GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER
 • g2C  GRAFIČAR PRIPREME, GRAFIČAR TISKA, GRAFIČAR DORADE
 • g2F   POMOĆNI KARTONAŽER
 • g2M  WEB DIZAJNER, MEDIJSKI TEHNIČAR

Treći razredi

 • 3 A  DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE
 • 3 B  ARANŽERSKO-SCENOGRAFSKI DIZAJNER, DIZAJNER KERAMIKE, DIZAJNER METALA
 • 3 C  KERAMIČAR OBLAGAČ
 • 3 G GIMNAZIJA ODRŽIVOG RAZVOJA
 • g3A  GRAFIČKI TEHNIČAR
 • g3B  GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER, GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME
 • g3C  GRAFIČAR PRIPREME, GRAFIČAR TISKA, GRAFIČAR DORADE
 • g3F   POMOĆNI KARTONAŽER
 • g3M WEB DIZAJNER, MEDIJSKI TEHNIČAR

Četvrti razredi

 • 4 A  DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE
 • 4 B  ARANŽERSKO-SCENOGRAFSKI DIZAJNER, DIZAJNER KERAMIKE, DIZAJNER METALA
 • g4A  GRAFIČKI TEHNIČAR
 • g4B  GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER, GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME
 • g4M  WEB DIZAJNER,  MEDIJSKI TEHNIČAR