Dopunski rad s učenicima završnih razreda

Dragi maturanti organizirana je pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja u periodu od 27. svibnja do 04. lipnja te će se izvoditi prema sljedećem rasporedu.