Volonteri_hvala

Međunarodni dan volontera

Dana 5.prosinca diljem svijeta slavi se međunarodni dan volontera.

Učenici našeg Školskog volonterskog kluba su obilježili ovaj dan paralelno na 2 mjesta i načina. U hotelu Park učenice Dora Marinković i Vana Skračić primile su priznanje za svoj dosadašnji rad i vjerujemo dodatnu motivaciju za nastavak volonterskih aktivnosti, a zahvalnicu kao poticatelji volontiranja su dobili naša škola i naš ravnatelj Ivan Kovačević. Istovremeno su u atriju škole učenici volonteri dežurali na štandovima više udruga u kojima i sami volontiraju te na taj način svojim vršnjacima i svim zainteresiranima prezentirali volontiranje i svoje udruge. Uz dežurstvo prikupljala se i pakirala hrana za beskućnike udruge Most. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su donirali hranu i u ove predbožićne dane pokazali socijalnu osjetljivost.

Dvadeset dva puta veliko hvala za dvadeset dva volontera našeg Školskog volonterskog kluba koji su potpisali ugovore i obvezali se na 20 sati volonterskog rada u udruzi po svom odabiru čime se ostvaruju planom predviđene aktivnosti projekta VolON: pojačaj volontiranje, a i ispisuje se nova stranica volontiranja u našoj školi, podižući sve dosadašnje volonterske napore po kojima je naša škola poznata na novu razinu i otvarajući put za moguću buduću stalnu suradnju s udrugama. Vjerujemo da će na ovaj način motivirati i ostale učenike škole da volontiraju i na taj način formiraju sebe i druge u srdačne i solidarne mlade ljude.
SRETAN MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA SVIM VOLONTERIMA I ONIMA KOJI ĆE TO TEK POSTATI 😀