Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (ekskurzija)

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (ekskurzija)

Poziv br. 7/2018.

 

Povjerenstvo  za organiziranje izvanučioničke nastave donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u trajanju od:

01.09.2019 – 15.09.2019. godine.

 

Otvaranje ponuda je u Školi dana 21. prosinca 2018. u 11:00 sati.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu , u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2019

 

Predsjednik povjerenstva.

Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.