Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (ekskurzija)

Povjerenstvo za organiziranje izvanučioničke nastave donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu.

Otvaranje ponuda je u Školi dana 8. siječnja 2020. u 19:00 sati.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Predsjednik povjerenstva
Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.