Jesenski rok državne mature 2018./2019.

Jesenski rok državne mature 2018./2019.

NCVVO je objavio informacije i rokove vezane uz jesenski rok državne mature 2018./2019. Maturanti sami odrađuju postupak prijave i eventualne odjave ispita pa se mole da pažljivo pročitaju objavu Nacionalnog centra i slijede njihove upute i rokove: https://www.ncvvo.hr/jesenski-rok-drzavne-mature-2018-2019/

Predaja dokumenata za upis u prvi razred

Predaja dokumenata za upis u prvi razred

Predaja dokumenata koji su uvjet za upis u programe obrazovanja Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split – potpisana i popunjena upisnica za programe: likovna umjetnost i dizajn – potpisana i popunjena upisnica i  potvrda nadležnog školskog liječnika za programe: grafički tehničar, grafički tehničar pripreme, grafički urednik – dizajner, Web programer, Web dizajner, medijski tehničar, grafičar pripreme, grafičar tiska – potpisana […]