Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (PDF)

Zahtjev za pravo na pristup informacijama (PDF)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2017 (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF)