Statut

Statut je temeljni dokument svake ustanove koji uređuje njeno osnivanje, obveze osnivača, djelovanje, svrhu, ciljeve… Statut kao dokument je glomazan, pun članaka, sav je nekako “pravnički” pa ga zbog toga ljudi ne vole čitati.

Statut Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju