Etički kodeks

Etički kodeks je dokument kojim se propisuje skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno obrazovne djelatnosti u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

Na osnovu članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.) i članaka 41. Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split , Školski odbor na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2012.g. donio je Etički kodeks.