Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Povjerenstvo za organiziranje izvanučioničke nastave donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Austriju i Italiju u periodu od:
16.03.2019 – 18.03.2019. godine.

Otvaranje ponuda je u Školi dana 22. studenog 2018. u 19:30 sati.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

Javni poziv

Obrazac za javni poziv br. 6 2018.g.

Predsjednik povjerenstva:
Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.