Raspored dopunskog rada za završne razrede

U prilogu je definiran raspored održavanja dopunskog rada završnih razrednih odjela u periodu od 28.5. do 5.6.2018.

Želimo vam postizanje što boljeg uspjeha! 🙂