Obavijest o nastavku obrazovanja učenika

Nastavak obrazovanja učenika – Šk.god. 2019./2020.

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split ovim putem obavještava učenike koji žele nastaviti svoje obrazovanje u školskoj godini 2019./2020., a stekli su nižu stručnu spremu u trajanju (2 god.) ili srednju stručnu spremu u trajanju (3 god.) obrazovanja, da mogu  podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja do 05. srpnja  2019. g.

 • Uz zahtjev obvezno se prilažu sve  razredne svjedodžbe i završna svjedodžba.
 • Zahtjev za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik/roditelj-skrbnik koji je ostvario u prethodnom obrazovanju prosjek ocjena od najmanje 3,5o zaokruženo na dvije decimale.
 • Zahtjevi se mogu podnijeti za nastavak obrazovanja u sljedećim obrazovnim sektorima:

A. Obrazovni sektor: GRAFIKA  (4 god.)

Zanimanje: Grafički tehničar pripreme

 1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2020.g.
 2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

B. Obrazovni sektor: LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN ( 4 god.)
(provjera likovnih sposobnosti)

Zanimanja: Aranžersko scenografski dizajner, Dizajner keramike i Dizajner metala

 1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2020.g.
 2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

C. Obrazovni sektor: GRADITELJSTVO ( 3 god.)

     Zanimanja: zidar, tesar, armirač, keramičar-oblagač

 1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2020.g.
 2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

NAPOMENA:

 1. Za nastavak obrazovanja u sektoru likovne umjetnosti i dizajna potrebno je proći provjeru likovnih sposobnosti.
 1. Za maloljetne učenike/ce zahtjev za nastavak obrazovanja podnosi roditelj/staratelj.

 

Ravnatelj:

Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.