Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa: nastavnik/ca zemljopisa – 1 izvršitelj/ica, mag. zemljopisa, neodređeno radno vrijeme – 14/40  sati tjedno. Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: – dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme, – dokaz o državljanstvu ( presliku domovnice), – elektronički zapis Hrvatskog zavoda […]