Raspored održavanja dopunskog rada

U prilogu je definiran raspored održavanja dopunskog rada u periodu od 26.06. do 04.07.2019.

Želimo vam postizanje što boljeg uspjeha! 🙂