suradnja sa školom manuš

Suradnja na projektu “A1 STEMFemme Junior”

U suradnji sa osnovnom školom Manuš-Split naša škola sudjeluje u fazi projekta “A1 STEMFemme Junior” kroz aktivnost STeam – inovativnu izvannastavnu aktivnost čiji je cilj jačanje obrazovnih i karijernih aspiracija, prvenstveno djevojčica, prema STEM području.

Projekt su pokrenuli A1 Hrvatska i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. U utorak 27. veljače smo ugostili 10 učenica i nekoliko nastavnika iz osnovne škole Manuš za koje je naš nastavnik Silvio Puljić održao predavanje i radionicu o 3D ispisu i 3D modeliranju u trajanju od 3 školska sata.

Kroz teorijski i praktični rad učenice i nastavnici su na radionici učile osnove cijelog procesa od izrade digitalnog 3D modela u softverima Sketchup i Tinkercad, obrade modela u Slice softveru te pripremu 3D printera za ispis.

Učenice će stečena znanja primijeniti u daljnjim projektnim fazama i razvoju vlastitih projektnih ideja koje će realizirati u vidu 3D ispisa.

Na radionici su sudjelovali i učenici 4.A razreda usmjerenja Dizajner unutrašnje arhitekture koji će novostečena znanja primijeniti u izradi svojih maturalnih radova.

Galerija slika